PHÊ DUYỆT GIẤY PHÉP

Kinh nghiệm thành công trong việc xin giấy phép xây dựng và nhận được sự chấp thuận của chính quyền địa phương giúp khách hàng di chuyển dự án một cách hiệu quả trong suốt vòng đời của dự án. Ngay cả khi dự án của bạn nằm ở khu vực pháp lý mà chúng tôi chưa làm việc với bộ phận xây dựng của bạn, bạn có thể yên tâm thông qua các hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp của chúng tôi, dự án của bạn sẽ được tiến hành như tất cả những người khác. Nhóm thiết kế nghiên cứu và đánh giá tất cả các điều kiện hiện có và các hiệu ứng tiềm năng của khách hàng để hỗ trợ quá trình chuẩn bị dự án cho các đơn xin cấp phép. Chúng tôi đã phát triển các phương pháp tiếp cận đã được chứng minh để hoàn thành quy trình cấp phép một cách hiệu quả mà không cần thỏa hiệp.

Một kỹ sư chuyên nghiệp được cấp phép hoặc kiến ​​trúc sư đã đăng ký phải phát triển các kế hoạch xây dựng để xin giấy phép nếu các thay đổi hoặc bổ sung lớn đang được thực hiện. Người kiểm tra kế hoạch của bộ phận xây dựng sẽ xem xét các kế hoạch xem có bất kỳ phản đối nào về mặt pháp lý hoặc phân vùng hay không. Khi tất cả các ý kiến ​​phản đối đều được thỏa mãn, bộ phận xây dựng sẽ phê duyệt đơn đăng ký.

Giấy phép là cách thành phố địa phương quy định việc xây dựng. Điều này được thiết kế để đảm bảo rằng tất cả các công trình đang được xây dựng trong phạm vi quyền hạn của họ đều an toàn. Chính sự an toàn của những người cư ngụ trong tòa nhà là lý do chính để có quy chuẩn xây dựng. Ngoài các quy tắc xây dựng địa phương, còn có các luật liên bang và tiểu bang điều chỉnh việc xây dựng, chẳng hạn như các quy định về bảo tồn năng lượng.

 

Tất cả các công trình xây dựng mới cần phải có giấy phép xây dựng. Trong nhiều trường hợp, cần phải có giấy phép để cải tạo hoặc thay thế các đồ đạc hiện có, chẳng hạn như thay cửa sổ. Giấy phép về hệ thống ống nước, điện hoặc cơ khí cũng có thể cần thiết cho bất kỳ sự bổ sung hoặc thay đổi nào đối với hệ thống hiện có của tòa nhà; ví dụ, di chuyển hoặc thêm một ổ cắm điện cần phải có giấy phép. Tùy thuộc vào loại xây dựng được đề xuất (kết cấu, hệ thống ống nước, cơ khí, điện hoặc kết hợp), có thể cần phải nộp một số loại giấy phép khác nhau. Hầu hết các dự án khu dân cư riêng lẻ yêu cầu kết hợp các loại giấy phép.

Xin giấy phép chỉ là bước đầu tiên trong quá trình này. Có thể yêu cầu thực hiện một cuộc khảo sát chuyên nghiệp và lập sơ đồ mặt bằng cho tài sản cho thấy những cải tiến được đề xuất và xác định loại công trình sẽ được sử dụng. Sau khi sở xây dựng địa phương phê duyệt các tài liệu xây dựng, nhà thầu sẽ được yêu cầu xây dựng dự án theo những kế hoạch đó. Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với kế hoạch, chúng phải được thực hiện với sự chấp thuận của các bộ phận. Nửa sau của quy trình là việc kiểm tra công việc xảy ra vào các ngày mốc quan trọng trong suốt giai đoạn xây dựng của dự án.

Mặc dù một số khách hàng có thể không nghĩ rằng việc trải qua giai đoạn cấp phép và xin giấy phép xây dựng là có lợi, nhưng họ cần xem xét mục đích của giấy phép. Giấy phép được cấp để đảm bảo các chuyên gia được đào tạo đầy đủ đã giám sát sự phát triển của các kế hoạch. Hơn nữa, trong quá trình kiểm tra định kỳ được tổ chức trong suốt giai đoạn xây dựng, các thanh tra viên được đào tạo và có trình độ sẽ xem xét việc lắp đặt các bộ phận của tòa nhà như khung kết cấu, thiết bị điện, ống nước và cơ khí. Điều này mang lại cho khách hàng sự yên tâm rằng công trình được lắp đặt là an toàn và đáp ứng các quy chuẩn xây dựng hiện hành đã được phát triển để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của những người cư ngụ trong tòa nhà.