CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Các dịch vụ mà một kiến ​​trúc sư thường cung cấp bao gồm phát triển thiết kế ý tưởng, chuẩn bị các tài liệu xây dựng và quản lý xây dựng. Các kiến ​​trúc sư cũng cung cấp nhiều loại dịch vụ bổ sung bao gồm nghiên cứu khả thi, lập trình kiến ​​trúc và quản lý dự án.
Tùy thuộc vào mức độ dịch vụ mà kiến ​​trúc sư yêu cầu, những điều sau đây thường được cung cấp bởi kiến ​​trúc sư hoặc chuyên gia tư vấn của họ:
- Khởi động dự án - Đây là nơi bắt đầu lập kế hoạch của một dự án. Làm việc cùng với kiến ​​trúc sư, khách hàng chia sẻ nhu cầu, ý tưởng và mục tiêu dự án của họ.
- Thiết kế sơ đồ - Trong giai đoạn này, kiến ​​trúc sư bắt đầu bằng cách chuẩn bị các bản phác thảo và khái niệm thiết kế sơ bộ dựa trên yêu cầu và ngân sách của khách hàng, giúp khám phá và minh họa các lựa chọn khả thi. Kiến trúc sư sẽ xem xét các tùy chọn khác nhau cùng với khách hàng xem xét các ưu và nhược điểm khác nhau và phản hồi lại đầu vào của khách hàng.
- Phát triển thiết kế - Khi một thiết kế sơ đồ được thống nhất và có một định nghĩa rõ ràng hơn về phạm vi và chất lượng của dự án đã hoàn thành thì giai đoạn phát triển thiết kế sẽ bắt đầu. Dự báo chi phí bổ sung giúp xác định xem thiết kế có phù hợp với ngân sách sơ bộ hay không, hoặc những điều chỉnh nào, nếu có, cần được thực hiện.
- Tài liệu xây dựng - Tiếp tục của giai đoạn phát triển thiết kế, các bản vẽ và thông số kỹ thuật làm việc được phát triển sau khi các ý tưởng thiết kế đã được quyết định. Các tài liệu xây dựng này là những gì được yêu cầu bởi các thành phố trực thuộc địa phương để có được giấy phép xây dựng. Chúng cũng được sử dụng để mời thầu từ các nhà thầu khác nhau sẽ được yêu cầu để xây dựng dự án.
- Đấu thầu và Thương lượng - Một kiến ​​trúc sư có thể tư vấn về việc lựa chọn nhà thầu bằng cách đánh giá các hồ sơ dự thầu cạnh tranh. Kiến trúc sư hỗ trợ đánh giá hồ sơ dự thầu và hỗ trợ chuẩn bị hợp đồng giữa khách hàng và nhà thầu.
- Xây dựng và Quản lý Hợp đồng - Kiến trúc sư tư vấn cho khách hàng và tư vấn trong quá trình xây dựng. Các chuyến thăm tại hiện trường giúp xác định xem việc xây dựng nói chung có được tiến hành theo đúng tài liệu xây dựng và ý định thiết kế hay không. Vai trò của kiến ​​trúc sư cũng là tư vấn xem vật liệu và tay nghề có đáp ứng các tiêu chuẩn có thể chấp nhận được hay không.